woensdag 15 december 2010

UPDATE ZAAK-JANUS: Proces lamgelegd door nieuwe procedurekwestie

HASSELT - Het strafproces in Hasselt tegen de criminele organisatie van Janus "Harry Potter" van Wesenbeeck ligt opnieuw voor onbepaalde tijd stil. Een nieuwe procedureslag maakt de inhoudelijke behandeling van de zaak onmogelijk.

De megazaak tegen de Eindhovense misdaadboss Janus Van Wesenbeeck raakt maar niet uit de startblokken. De zaak ligt al sinds 24 november op apegapen, omdat advocaat Hans Rieder namens Janus' jongere broer Tinus van Wesenbeeck een wrakingsprocedure had aangespannen tegen de drie vrouwelijke rechters in Hasselt. Het wrakingsverzoek werd door het hof van beroep in Antwerpen onontvankelijke verklaard omdat het hof van mening is dat Rieder zijn wrakingsverzoek te laat heeft ingediend.

Kris Luyckx
Hans Rieder en zijn Antwerpse confrater Kris Luyckx, de raadsman van (de vermeende) hasjspecialist Farid  Sarwari en de (vermeende) geldwisselaar M'hamed Chihabi , tekenden echter cassatieberoep aan tegen de beslissing. Luyckx had ontdekt dat het openbaar ministerie tijdens de behandeling van het wrakingsverzoek werd vertegenwoordigd door federaal magistraat Marianne Cappelle, terwijl volgens Luyck enkel het parket-generaal van Antwerpen bevoegd was om op te treden in de wrakingskwestie.

Gisteren ontstond er een bitsige confrontatie tussen advocaat Luyckx en federaal magistraat Marianne Cappelle. Volgens Cappelle kon de zaak wel behandeld worden, omdat de cassatieprocedure de zaak in dit geval niet zou opschorten. Capelle waarschuwde de rechtbank ook om niet in te gaan om de tactische manoevres van de verdediging "die er enkele op gericht zijn om de zaak te vertragen." Cappelle: "De advocaten van een aantal verdachten distantiëren zich zogezegd van de vertragingsmanoevres van hun confraters Rieder en Luyckx, maar ze gebruiken die vertraging in de procedure wel als argument om bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling te pleiten voor de invrijheidstelling van hun cliënten."  Wat Capelle bedoelt is dat de advocaten een cynisch spelletje Good Cop-Bad Coop spelen. Rieder en Luyckx spelen het procedurespel keihard om de zaak in de soep te laten draaien, zodat de big shots zonder verpinken om hun vrijlating kunnen vragen "omdat de zaak zo aansleept." Het federaal parket wil uiteraard vermijden dat een aantal verdachten zouden worden vrijgelaten, omdat een aantal van hen wel eens naar het buitenland zou kunnen verdwijnen. Hoofdverdachte Janus van Wesenbeeck en zijn rechterhand Robert van Vroenhoven, om maar een voorbeeld te geven, wonen officieel in Zuid-Afrika.

Kris Luyck ging gisterenmorgen in Hasselt fors in de tegenaanval. "Het openbaar ministerie is niet alleen de vervolgende partij, maar ook de hoeder van de wet. Het zou goed zijn dat het openbaar ministerie eens een wetboek zou vastpakken. Als u de wet er op na zou lezen, dan zal u vaststellen dat de cassatieprocedure de zaak wél opschort."

De voorzitter van de rechtbank onderbrak Luyckx. "Ik vraag beide partijen om op te houden met die persoonlijke aanvallen. We behandelen hier een zaak." 
De rechtbank trok zich even terug over de cassatie-kwestie en gaf Luyckx gelijk. De cassatieprocedure schort de zaak wel op. De voorzitster stond er wel op om alvast een nieuwe procesdatum vast te leggen. "We hernemen de zaak op 3 januari. Hopelijk heeft cassatie dan een arrest geveld."

De zaak-Van Wesenbeeck draait uit op een nooit geziene procedureslag. Na de zitting waren een aantal advocaten al aan het speculeren over nieuwe technische problemen. "Mocht de rechtbank wel een nieuwe datum vastleggen? Strikt genomen mag de rechter dat niet doen, aangezien de rechtbank zich nog in een wrakingsfase bevindt.."
Pol Vandemeulebroucke
Mr. Pol Vandemeulebroucke, de andere advocaat van Farid Sarwiri bemoeide zich niet met de procedureslag. Hij drong namens zijn cliënt wel aan op minder draconische veiligsheidsmaatregelen tijdens de overbrengingen van de gevangenis naar de rechtbanken. "Mijn cliënt heeft astma. Tijdens de overbrenging krijgt hij niet alleen een donkere skibril, maar ook een zwarte zak over zijn hoofd. Vorige week is hij tijdens een overbrenging zo onwel geworden, dat de agenten de wagen aan de kant hebben moeten zetten om hem bij te staan. U mag mijn cliënt 500 boeien aandoen, maar kan men alstublieft stoppen met een zak over zijn hoofd te trekken?"

Hoofdverdachte Janus van Wesenbeeck weigert overigens ook om aanwezig te zijn tijdens het proces, omwille van de draconische veiligheidsmaatregelen tijdens de overbrenging van de gevangenis naar de rechtbank. Van Wesenbeeck heeft tijdens zijn detentie een zware hartoperatie moeten ondergaan. "Iedereen roept maar dat mijn vader zijn proces niet wil bijwonen, maar dat klopt niet. Hij wil dat juist heel graag, maar zijn artsen stellen dat zijn hart te zwak is. De manier waarop hij wordt behandeld, is gevaarlijk voor zijn gezondheid. Hij moet een skibril op, een koptelefoon met luide muziek en een zak over zijn hoofd. Dat veroorzaakt zoveel stress, dat zijn hart het zou kunnen begeven. En dat doen ze voor een traject van nauwelijks één kilometer. Is dat niet een beetje overdreven?"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Commentaar of kritiek is welkom, maar hou het beleefd. Scheldpartijen, beledigingen of bedreigende reacties worden verwijderd.