zondag 7 december 2014

COKE-DIPLOMAAT ALI KOLEILAT UITGELEVERD AAN VS

De Belgische overheid heeft Ali Koleilat Dalbi, een beruchte Libanese wapenhandelaar, uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De uitlevering kwam in een stroomversnelling, toen ontdekte dat Koleilat plannen zou hebben beraamd om te ontsnappen uit de gevangenis van Vorst. Er zijn ook aanwijzingen dat Koleilat een bedreiging vormde voor de Belgische magistraten die met zijn dossier belast waren.
Koleilat zou plannen hebben gemaakt om te ontsnappen


Ali Koleilat Dalbi werd al 4 februari opgepakt op de luchthaven Brussels Airport. Dat gebeurde op basis van een internationaal aanhoudingsbevel uitgeschreven door de gerechtelijke autoriteiten van de Amerikaanse staat New York. De Amerikaanse DEA beschouwt Ali Koleilat immers als een van de hoofdverdachten achter een mislukt drugstransport van 1.100 kg cocaïne dat in 2011 werd onderschept op de luchthaven van de Dominicaanse Republiek. De drugs zaten verstopt in een privéjet die op het punt stond naar de zakenluchthaven van Deurne bij Antwerpen zou vliegen.

Ali Koleilat is geen onbekende voor het gerecht. Zijn zus Siba is de echtgenote van de Nederlandse topcrimineel Robert Mink Kok, herhaaldelijk veroordeeld voor drug- en wapenhandel. En Koleilat zelf zou in 2002 ook wapens geleverd hebben aan de toenmalige Liberiaanse dictator Charles Taylor. Hij zou ook zakelijke banden onderhouden met Hezbollah.

Ali Koleilat Dalbi komt uit een invloedrijke Libanese familie. De man beschikt niet alleen over een Nederlandse paspoort, hij beschikt ook over een diplomatieke kaart van Guinne-Bissau. Koleilat probeerde dan ook zijn (vermeende) diplomatieke status in te roepen, om zijn uitlevering aan de Verenigde Staten te verhinderen. Het gerechtelijke instanties in België veegden zijn argumentatie echter van tafel en zetten het licht op groen voor zijn uitlevering.

Die uitlevering is er sneller gekomen dan verwacht. In het eerste weekend van december werd Ali Koleilat hals over kop op een privé jet richting Manhattan gezet, waar hij in het Southern District of New York vervolgd zal worden. De versnelde uitlevering zou een gevolg zijn van het feit dat Koleilat Belgische magistraten zou hebben bedreigd, of in gesprek met derden zou hebben gesproken over eventuele represailles tegenover Belgische justitiemedewerkers. Hij zou ook plannen hebben beraamd om uit de gevangenis van Vorst te te ontsnappen.

Zakaria Koleilat, de broer van Ali, zit momenteel nog in de gevangenis van Antwerpen. Hij wordt eveneens verdacht van betrokkenheid bij internationale drugssmokkel, weliswaar in een ander dossier dan zijn broer. En ook Zakaria wacht op zijn uitlevering aan de VS.  De man werd eind mei in Antwerpen opgepakt en zou volgens de DEA meegewerkt aan het witwassen van drugsgelden via Amsterdam, New York en Nigeria en voorbereidingen getroffen hebben om een drugslijn op te zetten tussen Colombia en Benin.

dinsdag 23 september 2014

Proces Aquino. Was Antwerps hof op de hoogte van inzet burgerinfiltrant?

ANTWERPEN/HASSELT-Heeft het federaal parket in de zaak-Aquino gebruik gemaakt van een burgerinfiltrant, een opsporingmiddel dat streng verboden is in België? Of was Bart S. niet meer dan een zeer goed gepositioneerde, en naar Belgische normen royaal betaalde informant? 
Antonio Aquino, tijdens een proces in Antwerpen


Die vragen houden het proces-Aquino, een brave familie Italiaanse inwijkelingen volgens De Morgen, nu al enkele weken in de greep. Volgens de advocaten van de beklaagden, die vervolgd worden voor de invoer van aanzienlijke partijen cocaïne, was Bart S. hét schoolvoorbeeld van een burgerinfiltrant. In de visie van Sven Mary en consorten, drong Bart S. onder instructie van de Hasseltse speurder Roger Grosemans binnen in de entourage van Silvio Aquino. Bart S. kreeg niet alleen de vraag om zijn oor te luister te leggen, zoals een informant doet, S. probeerde de groep-Aquino geleidelijk aan warm te maken om via Portugal of Spanje cocaïne te gaan invoeren. Waarom via Portugal of Spanje? Omdat de Australische federale politie (in samenwerking met België, Nederland en Spanje) daar een echt sting-operation wilde opzetten. Bart S. moest de Aquino's zachtjes in de armen drijven van Zacharia, een drugshandelaar die werkte in opdracht van de politie. Mogelijk was Zacharia zelfs een undercoveragent die zich voordeed als drugshandelaar. Het federale parket en de politie maakten dus niet alleen gebruik van een burger om te infiltreren in een drugsorganisatie, parket en politie werkten ook mee aan een plan om de Aquino's in de val te lokken. Politionele provocatie is in Australië of de Verenigde Staten een gangbare praktijk, in België en Nederland is het absoluut verboden.

Het Belgische federaal parket ontkent. Bart S. was een informant. Federaal procureur Marianne Capelle veegt de argumenten van de verdediging van tafel door te stellen dat de rol van Bart S. reeds onder de loep is genomen door de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het hof van beroep in Antwerpen. De KI doet, nog voor de zaak ten gronde voor de rechtbank komt, een controle op de toepassing van de Bijzondere Opsporings Methoden(BOM). De KI controleert dus of de observaties of afluisteroperaties volgens de regels van de kunst zijn gebeurd. En hoewel de KI niet bevoegd is om de inzet van informanten te controleren, houdt Capelle vol dat de KI zich wel heeft gebogen over het mailverkeer tussen Bart S. en speurder Grosemans. En volgens Cappelle zag de hoge rechters in Antwerpen geen juridische bezwaren in het verhaal. Conclusie van Capelle is dus ; het komt de rechtbank in Hasselt niet toe om te oordelen over de procedurekwestie rond Bart S., want de KI heeft dat reeds gedaan. "Laten we overgaan naar de grond van de zaak", aldus Capelle.

De vraag is: heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling - een onafhankelijke rechtbank - daadwerkelijk inzage gekregen in de het mailverkeer tussen speurder Grosemans en zijn informant/infiltrant? Als dat werkelijk het geval is, zoals het OM voorhoudt, dan rijzen er toch pertinente vragen over ernst waarmee de Kamer van Inschuldigingstelling die geheime BOM-dossiers onderzoekt. Want wie het mailverkeer tussen de rechercheur en de informant naast het officiële strafdossier legt, trekt bij momenten toch grote ogen.

Op 10 januari 2014 maakt Roger Grosemans, de leider van het onderzoek tegen de Aquino's, een zogenaamd synthese-pv waarin hij de zaak in grote lijnen samenvat. Zo schrijft Grosemans dat uit een observatie van 18/09/2012 blijkt dat Silvio Aquino zich samen met Nico Beckx naar Amsterdam begeeft. En dan schrijft Grosemans iets merkwaardigs. 'Nico Beckx was tot dan uit de schijnwerpers gebleven omwille van het gegeven dat zijn activiteiten zich vooral in Nederland situeerden.' (zie uittreksel pv)


Waarom is dat merkwaardig? Omdat Grosemans dankzij informant/infiltrant Bart S. al veel langer wist wie Nico Beckx was en welke hoge positie hij in de Aquino-organisatie bekleedde. Bart S. is op dat moment al maanden in de weer om Nico Beckx en zijn partners aan tafel te krijgen met "drugssmokkelaar" Zacharia in Spanje. Reeds op 30 juli bespreken Grosemans en Bart S. hoe de ontmoeting tussen Nico Beckx en Zacharia zal plaatsvinden. Grosemans maant zijn infiltrant ook aan om uit de buurt te blijven, omdat er observatieploegen aanwezig zullen zijn om de ontmoeting tussen Beckx en Zacharia vast te leggen. En Grosemans wil niet dat Bart S. via foto's in het dossier zou belanden.
Als Grosemans schrijft dat Nico Beckx pas op 18 september 2012 in beeld komt bij de politie, dan doet hij de waarheid geweld aan. Zouden de magistraten van het hof van beroep in Antwerpen dat dan over het hoofd hebben gezien? In hetzelfde proces-verbaal schrijft Grosemans overigens nog iets merkwaardigs (zie pv). Grosemans beschrijft dat de Aquino's bezig zijn met opstart van een nieuwe cocaïnelijn via Spanje. De contactpersoon is volgens Grosemans een zekere Bart - zijn eigen informant/infiltrant - maar die heeft hij "niet kunnen identificeren". Grosemans kan natuurlijk niet anders dan beweren dat hij "Bart" niet kent, want anders zou de rol van de informant/infiltrant wel eens aan het licht kunnen komen. De vraag is: hebben de rechters van de Kamer van Inbeschuldigingstelling daar dan opnieuw overheen gekeken? De magistraten moeten toch hebben gezien dat processen-verbaal in het officiële dossier in tegenspraak zijn met de stukken uit het geheim dossier.

De ontmoeting tussen Nico Beckx en undercover Zacharia, waar Bart S. van Grosemans ver van weg moest blijven, hebben ook daadwerkelijk plaatsgevonden. Grosemans is daarvoor zelfs samen met twee collega's voor naar Spanje afgereisd. Als er werkelijk observaties hebben plaatsgevonden, zoals Grosemans beweert in de mail aan Bart S., waar zijn dan die foto's van die ontmoeting tussen Nico Beckx en Zacharia? Zijn die ook uit het officiële dossier gehouden? Grosemans schrijft in zijn mails aan Bart S. ook dat hij "nog moet overleggen met zijn Spaanse collega's" om toestemming te krijgen voor de operatie op Spaans grondgebied. Op zeker moment vraagt hij zelfs aan Bart S. om uit te wijken naar Portugal, omdat hij daar gemakkelijker toestemming kan krijgen. Uiteindelijk gaat de ontmoeting met Zacharia toch in Spanje door. Met of zonder de toestemming van de Spanjaarden?

NASCHRIFT
Welke informatie heeft het federaal parket nu wel of niet overgemaakt aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling? Federaal magistraat M. Cappelle heeft de aanpak van de speurders steeds verdedigd met de stelling dat de KI zelfs de rol van informant/infiltrant Bart S. tegen het licht heeft gehouden. Heeft de KI inzage gekregen in het mailverkeer tussen speurders Grosemans en Bart S., zoals je zou verwachten? Cappelle heeft nooit expliciet gesteld dat ook de mail werden voorgelegd bij de KI, integendeel. Tijdens de zittingen heeft Cappelle wel gezegd dat de rechtbank de mails maar moet voorleggen aan de KI, maar dat zij dan ook het mailverkeer dat Bart S. niet aan de advocaten heeft bezorgd aan de KI zou overmaken. De hele saga toont in elk geval aan dat Openbaar Ministerie oppermachtig is. Wat er wel en niet in een dossier wordt gevoegd, beslist enkel het OM en niemand die daar redelijkerwijze controle op  kan uitoefenen. 

maandag 2 juni 2014

Amerikanen jagen op zwagers Mink Kok

Zakaria Koleilat

Ali en Zakaria Koleilat opgepakt in België

De Amerikaanse autoriteiten hebben de jacht ingezet op Ali(44) en Zakaria(50) Koleilat Delbi, de Libanese zwagers van de Nederlandse topcrimineel Mink Kok. De Amerikanen verdenken hen van internationale handel in cocaïne.

Zakaria Koleilat werd vorige week door een arrestatieteam van de Antwerpse federale politie opgepakt tijdens een meeting in het Novotel-hotel aan de Luithagen, in het Antwerpse havengebied. De arrestatie kwam er op vraag van de Amerikanen, die Zakaria al langer in het vizier hadden. Via een ingewikkelde undercoveroperatie werd de in Amsterdam wonende Libanees (met NL paspoort) in de val van de DEA gelokt. Zakaria zou niet alleen hebben meegewerkt aan het witwassen van drugsgelden via Amsterdam, New York en Nigeria, hij zou ook voorbereidingen hebben getroffen voor het opzetten van een coke-lijn tussen Colombia en Benin, in West-Afrika. Vanuit West-Afrika zou vervolgens drugs worden doorgestoten naar de VS en Europa.

 

Privéjet

Ali Koleilat, gearresteerd in Brussel
Ali Koleilat, de veel bekendere jongere broer van Zakaria, zit eveneens in een Belgische cel. Ali Koleilat werd enkele maanden geleden in Brussel gearresteerd op vraag van de Amerikanen, weliswaar voor een totaal ander drugsonderzoek dan zijn broer. De Amerikanen zien Ali Koleilat als een van de hoofdverdachten achter het mislukte drugstransport van 1100 kg cocaine dat in 2011 werd onderschept op de luchthaven van de Dominicaanse Republiek. De drugs zaten verstopt in een privéjet die naar de zakenluchthaven van Deurne bij Antwerpejn zou vliegen. Naar aanleiding van dit drugsonderzoek werd ook de Nederlander Nico Epskamp, voormalig hoofdredacteur van bajesblad Bonjo, gearresteerd.
Mink Kok. Gedetineerd in Libanon
Het netwerk rond Ali Koleilat kan op opvallend veel aandacht van de DEA rekenen, omwille van de banden die zijn familie zou onderhouden met de Libanese Hezbollah, die door de Amerikanen als een terreurorganisatie wordt beschouwd. Ali Koleilat werd eerder ook al in verband gebracht met illegale wapenhandel. Hij werd beschouwd als een handlanger van de voormalige Liberiaanse krijgsheer Charles Taylor, waardoor Koleilat op de zwarte lijsten van de Europese Commissie en Veiligheidsraad van de Verenigde Naties terecht kwam. In het onderzoek naar het drugsnetwerk rond Koleilat, zouden volgens Afrikaanse media ook twee hooggeplaatste legerleiders van het West-Afrikaanse staatje Guinee-Bissau zijn gearresteerd.

En Mink?

Ali en Zakaria Koleilat zijn goede bekenden van de Nederlandse topcrimineel Mink Kok (51). Kok is getrouwd met Siba Koleilat, de zus van Ali en Zakaria. Mink Kok zit momenteel in Libanon een celstraf van 8 jaar uit wegens cocaïnehandel. In 2011 werd Mink Kok in Kaslik gearresteerd naar aanleiding van een vrij beperkte drugsvangst van 53 kg cocaïne. Mink Kok is op dat moment in het gezelschap van een zekere Sean Paul Preston. Althans, dat staat op zijn paspoort. In werkelijkheid gaat het om Martin 'Billy' Meech, een Antwerpenaar met een Belgische moeder en een Engelse vader. Meech is een goede bekende in het Antwerpse drugswereldje. Hij groeide op Jan Van Zantvoort, met wie hij samen carriëre zou maken in het internationale drugscircuit. Als Jan Van Zantvoort en een deel van zijn crew midden 2000 in de gevangenis belanden, neemt Billy (die ook peetoom is van Jan's dochtertje Clara) het roer over. De carriëre van Billy krijgt helemaal een boost als hij trouwt met een Colombiaanse dame uit een kartel-familie. Wat deden Mink en Billy (en hun echtgenotes) samen in Libanon? Geen mens ter wereld die gelooft dat Kok en Meech eigenhandig 53 kg cocaïne gaan afleveren in Libanon. En zijn de Amerikanen enkel in Koleilat geïnteresseerd? Of komt ook Mink Kok nog in het vizier van Uncle Sam?

Vermist


Met Jan Van Zantvoort verging het nog slechter dan met zijn boezemvriend Martin 'Billy' Meech en Mink Kok. Eind 2010 wordt er in Antwerpen 231 kg cocaïne onderschept door de douane. Jan Van
Jan Van Zantvoort: spoorloos
Zantvoort krijgt van de organisatie de opdracht om uit te zoeken wat er met de partij coke is gebeurd. Omdat justitie in Antwerpen niets bekendmaakt over de drugsvangst, denken de Colombianen dat de drugs zijn geript. Een totaal ontredderde en wanhopige Jan Van Zantvoort(34) heeft op 9 april 2011 in Marbella nog een afspraak met Mink Kok. Daarna heeft niemand nog iets van hem vernomen en lijkt hij van de aardbodem verdwenen. Twee andere leden van de groep van Jan Van Zantvoort werden sindsdien geliquideerd: Patrick Brisban en Frankie 'Pannekoek' Scharrenberg.

maandag 3 december 2012

Verdachte in Antwerpse cocaïnezaak doodgeschoten

Patrick Brisbane dook op in verdwijningszaak-Jan van Zantvoort

De Nederlandse beroepscrimineel Patrick Brisbane(40), die zondagmorgen voor zijn huis in Diemen werd doodgeschoten, is geen onbekende in Antwerpen. Brisbane zat in 2011 nog korte tijd in de gevangenis in verband met een onderschept cocaïnetransport van 128 kg. Brisbane dook ook zijdelings op in de verdwijningszaak van de Antwerpse drugstrafikant Jan Van Zantvoort. Volgens Brisbane werd Jan Van Zantvoort vermoord door Hells Angels.


Dood voor zijn huis: Patrick Brisbane
Patrick Brisbane werd zondagmorgen rond 5 uur met verschillende kogels om het leven gebracht. Buurtbewoners uit de Rietzangerstraat werden gewekt door enkele luide knallen en zagen vervolgens hoe Brisbane dood achter het stuur van zijn auto zat.

Patrick Brisbane is een bekende naam in het misdaadcircuit van Amsterdam én Antwerpen. Brisbane staat op de zogenaamde lijst van zogenaamde ABC'ers - Amsterdamse Beroepscriminelen - van de hoofdstedelijke politie. Brisbane is een goede bekende van topcrimineel Mink Kok.

Achter tralies in Libanon: Mink Kok
Maar Patrick Brisbane is ook bekende figuur in het Antwerpse milieu van drugstrafikanten. Brisbane maakte jarenlang deel uit van de groep rond de verdwenen Jan Van Zantvoort, waar ook Martin 'Billy' Meech (aka Sean Paul Preston, die samen met Mink Kok gedetineerd zit in Libanon) en Sven De Neve deel van uit maakten.

 Brisbane werd vorige jaar nog een tijdje in hechtenis genomen in Antwerpen in verband met een inbeslag genomen partij cocaïne van 128 kg. In dezelfde zaak werd ook wereldkampioen kickboksen Hesdy Gerges en diens neef Ashraf Gerges gearresteerd. De andere verdachten in de Antwerpse zaak zijn Lucas Boom, Soufian Chacha, Simon De Mol en Mark De Weert.

Brisbane speelde ook een opmerkelijke rol in de verdwijningszaak rond zijn vroegere compagnon Jan Van Zantvoort, de Antwerpse drugstrafikant in maart 2011 in Spanje verdween, kort na een ontmoeting met Mink Kok. 'Brisbane wist duidelijk meer over de verdwijning van Jan', zegt een bron in het Antwerpse wereldje. 'Hij zei dat we niet meer naar Jantje hoefden te zoeken, omdat hij nooit meer zou terugkomen.'

Verdwenen: Jan Van Zantvoort
Ook de vader van Jan Van Zantvoort hoorde een gelijkaardig verhaal, waarvan Brisbane de bron was. 'Jan zou een partij cocaïne niet hebben uitgehaald. Daardoor zou hij problemen hebben gekregen met Hells Angels. Een zekere Peer zou hem door het hoofd hebben geschoten.'

Het federale parket en de federale gerechtelijke politie doen al enkele maanden intensief onderzoek naar de verdwijning van Jan Van Zantvoort. De speurders waren bijzonder geïnteresseerd in het verhaal van Brisbane en wilden vooral weten hoe Brisbane aan de kennis kwam. De moordenaars van Brisbane hebben - bedoeld of onbedoeld - een belangrijke getuige in de zaak het zwijgen opgelegd.


 

zondag 2 december 2012

Liquidatie in bandietendorp Maasmechelen

Slachtoffer was 'rechterhand' Italiaanse topcrimineel Silvio A.

Helmi Gedik(rechts) werd vrijdag vermoord aangetroffen.
MAASMECHELEN - Helmi Gedik, de 39-jarige man die vrijdagmorgen vermoord werd aangetroffen in zijn woning aan de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen, was een intimus van de criminele familie A. uit Maasmechelen. De familie A. wordt tot gerekend tot de belangrijkste spelers in het internationale circuit van drugstrafikanten. Bronnen bij de politie omschrijven Helmi Gedik, een Limburger van Turkse origine, zelfs als de rechterhand van Silvio A.


Het levenloze lichaam van Helmi Gedik werd vrijdagmorgen(30/11/2012) aangetroffen in een pand aan de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen. Gedik(39), vader van een dochter van 8 jaar, werd door meerdere kogels geraakt in het hoofd en in de borst. De dertiger runde in Maasmechelen een kapsalon en zou volgens berichten in de Belgische media bezig zijn geweest met het openen van een restaurant. Vrienden en familieleden die door de Belgische media werden benaderd, stellen dat Gedik geen vijanden had, hoewel hij bij politie en justitie bekend was voor drugsfeiten.

 De officiële versie van het parket van Tongeren luidt dat rekening wordt gehouden met alle mogelijke onderzoekspistes en motieven, maar alles wijst er op dat de moord op Helmi Gedik slachtoffer werd van een liquidatie binnen het wereldje van de internationale drugshandel. De politie beschouwt Gedik als de rechterhand van Silvio A., een prominent lid van een Italiaanse criminele familie uit Maasmechelen met belangrijke contacten in de internationale drugshandel.

De leden familie A. duiken al sinds de jaren '90 op in belangrijke, grote drugszaken in België. Cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen, hasjtrafiek naar Engeland of gigantische xtc-transporten naar Australië, telkens duiken de de namen Antonio, Silvio of Lucio A. op. Die laatste, Lucio dus, duikt werd ook veroordeeld voor de ontvoering van de Antwerpse oplichter Peter De Laender. Die moest in opdracht van een criminele organisatie in Amsterdam een container met hasj ophalen. De Laender incasseerde het geld, maar liet de container op de havenkaai staan. De Amsterdammers schakelden de Limburgse topcrimineel Peter van Dijk in, die op zijn beurt Lucio A. inschakelde om de Laender een lesje te leren. 

Het openbaar ministerie in Antwerpen voert momenteel een proces tegen een groepering die 590 kg cocaïne probeerde in te voeren via de haven. De coke zat verborgen in vaten met plantaardige olie. De lijst van verdachten die terechtstaan is interessant. De ene helft bestaat uit mensen die deel uit maken van de Amsterdamse onderwereld, de andere helft bestaat uit Italo-Belgen uit de entourage van de familie A. Een van de beklaagden in de Antwerpse zaak is Cosimo P., de voormalige schoonbroer van Helmi Gedik. 

De familie A. uit Maasmechelen heeft zelfs de aandacht getrokken van de federale politie van Australië. De groep A. exporteerde grote hoeveelheden partydrugs naar AustralIië. De opbrengsten van de illegale handel werden mogelijk geïnvesteerd in vastgoedprojecten.  De Aussies beschouwen de familie A. als het brein achter de financiële operatie.  De Australiërs linken de familie A. aan de Nederlandse superdrugshandelaar Janus van Wesenbeeck  en zijn Israëlische zakenpartner Avraham Gampel. 

donderdag 4 oktober 2012

Lange Kada vecht veroordeling aan bij Europees Hof

ANTWERPEN - Abdelkader Rahmuni, 
  alias Lange Kada, is naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens gestapt om zijn veroordeling met betrekking tot de dood van Brahim Oulhadj, die in 2006 het leven liet na een vechtpartij in dancing Illusion, ongedaan te maken. Rahmuni, die zich momenteel schuil houdt in zijn vaderland Marokko, houdt vol dat hij volledig ten onrechte werd veroordeeld door het Hof van Beroep in Antwerpen. "Ik heb die jongen niét geslagen."

-->
Het Hof van Beroep veroordeelde Abdelkader Rahmuni eind vorig jaar tot 40 maanden cel. De feiten gebeurden op 10 februari 2006 aan discotheek Illusion in Lier. Brahim Oulhadj uit Kontich raakte betrokken in een vechtpartij en incasseerde enkele rake klappen. De twintiger liep een zwaar hersentrauma op en overleed een week later in het ziekenhuis.
Kada kreeg enkele maanden geleden zijn gevangenisbriefje – een oproep om zijn straf te gaan uitzitten in de gevangenis – maar de zware jongen uit Deurne is niet van plan om zich te laten opsluiten. Hij vertrok naar Marokko, een land dat onderdanen niet uitlevert. “De mensen zullen me wellicht niet geloven, maar ik ben in deze affaire ten onrechte veroordeeld. Wie het dossier een beetje kent, weet dat.  Ik probeer met de moed der wanhoop om mijn onschuld aan te tonen.”

Lange Kada stapte naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens(EVRM) om zijn veroordeling ongedaan te maken, maar die procedure schort de strafuitvoering niet op. “Ik ben veroordeeld op basis van de belastende verklaringen die enkele portiers van de dancing tegen mij hebben afgelegd. Maar uit de beelden van bewakingscamera’s blijkt overduidelijk dat niet ik, maar die portiers slachtoffer Brahim Oulhadj hebben geslagen. Ik kende het slachtoffer niet eens. Ik ben die avond wel bij die jongen geweest, toen hij al bewusteloos op de grond lag. Toen ik zag dat hij er erg aan toe was, heb ik zijn familie verwittigd. Dat is allemaal te zien op de beelden. Later zijn die portiers mij beginnen aanwijzen als dader.”

Kada heeft inmiddels ook een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend tegen de bazen van discotheek Illusion, waar de 22-jarige Brahim Oulhadj  zijn dodelijke verwondigen opliep. “De portiers die belastende verklaringen tegen mij hebben afgelegd, gingen er vanuit dat ik nooit veroordeeld zou worden, omdat er geen harde bewijzen zijn dat ik iets met zijn dood te maken heb. Maar na mijn veroordeling kregen ze wroeging. Ze geven nu toe dat hun bazen er hen hebben gedwongen om mij aan te wijzen als de dader. Dit dossier is van meet af aan gemanipuleerd. Er zijn getuigen omgekocht, ik mocht niet aanwezig zijn bij de reconstructies.  Ik werd toen in de kranten afgeschilderd als een onaantastbare topcrimineel. Ik was gewoon een makkelijke zondebok. ”

"Ik beb geen heilige, aboluut niet. Maar ik ben niet de grote topcrimineel, ik heb geen bloed aan mijn handen. Ik weet wel veel over de praktijken  van de politie. Ik heb de indruk dat ze daarom willen dat ik onderduik. Ze hebben dat trouwens letterlijk tegen mij gezegd. Kada, verdwijn gewoon, maak dat je weg bent uit België. Maar men vergeet dat ik hier een vrouw en kinderen heb. Ik mis hen. Ik mis hen, dus ik ga terugvechten."


donderdag 28 juni 2012

Mink Kok en de mysterieuze verdwijning van Jan Van Zantvoort

Op 9 april 2011 verdween de Antwerpse cocaïnesmokkelaar Jan Van Zantvoort(34) van de aardbodem. De Nederlandse topcrimineel Robert Mink Kok(51)was een van de laatste mensen die hem leven heeft gezien. Eind 2010 biechtte Jan Van Zantvoort aan de Misdaadreporter op dat hij in de rats zat omwille van een partij cocaïne van 235 kg die in de haven van Antwerpen werd onderschept. Een mislukt transport, of een ingenieuze ripdeal. "Wij hebben maar 31 kg gevonden", zegt het parket van Antwerpen.

TIJDSLIJN DOSSIER JAN VAN ZANTVOORT
Bill of lading08/09/2010 Aflevering Bill of Lading Container TGHU 4259701, met zegelnummer P252387
Verzender: SQM Salar S.A., Santiago de Chile
Haven van vertrek: Callao, Peru.
Schip: CSAV RIO LONTUE
Shipping Company: Compania Sud Americana De Vapores S.A.
Bestemming: SQM Europe, Antwerpen


02/10/10: Aankomst container kaai 1700, haven van Antwerpen


06/10/10: Aankomst container kaai 178, SQM Europe, via Sentrans BVBA
Bevestigende mail parket Antwerpen, d.d. 02/11/2011

06/10/10: Ontdekking 31,5 kg cocaïne


30/11/2010: eerst mail Jan Van ZantvoortBrief van Jan over onderschepte partij.

Interpol-foto Jan Van Zantvoort


dinsdag 8 mei 2012

Israëlische maffiabaas Abergil pleit schuldig voor xtc-smokkel

Amerikaanse aanklager vol lof over speurwerk Antwerpse recherche

De Israëlische onderwereldkoning Itzik Abergil(43) heeft een deal gesloten met de Openbare Aanklager in Los Angeles, Californië. Abergil, die in de VS werd vervolgd wegens betrokkenheid bij de invoer van xtc-pillen, witwaspraktijken en moord, heeft schuldig gepleit in ruil voor een gevangenisstraf van tien jaar. Voor hun zaak tegen Abergil baseerden de Amerikanen zich in belangrijke mate op het werk van speurders van de federale recherche van Antwerpen, die in 2004 een belangrijk deel van het Abergil-netwerk in België en Nederland konden ontmantelen.

Voor de Amerikaanse justitie was de zaak tegen Abergil een prestigezaak geworden. De Israëlische maffiabaas werd gerekend tot een van de belangrijkste invoerders van verdovende middelen in de Verenigde Staten. Het internationaal sterk vertakte organisatie van Abergil manifesteerde zich vooral in de distributie van xtc-pillen, maar de groep werd ook vervolgd voor witwaspraktijken en moord. Abergil zou opdracht gegeven hebben voor de liquidatie van Sammi Attias, een Israëlische drugshandelaar die een partij partypillen van de organisatie zou hebben gestolen. Volgens de aanklager in L.A. schakelde Abergil enkele leden van de straatbende Vineland Boyz in om Attias om te leggen.

De Amerikanen wilden vooral aantonen dat Abergil de leider was van een criminele onderneming ("racketeering enterprise") die betrokken was bij de internationale smokkel en verkoop van xtc-tabletten. De Amerikanen maakten daarvoor dankbaar gebruik van het dossier dat speurders de sectie Hormonen en Synthetische drugs anno 2004 tegen Abergil en zijn luitenanten samenstelde.

Het Antwerpse onderzoek tegen Abergil en co. begon in 2003, op basis van informatie van de Spaanse collega's. De Spanjaarden waarschuwden de Antwerpenaar dat de organisatie van Abergil internationale xtc-transporten organiseerde vanuit Antwerpen. De Spanjaarden wezen Abdelkader Bouker, een joodse Marokkaan uit Antwerpen, aan als een van de naaste medewerkers van de machtige onderwereldkoning. De speurders kregen niet alleen Bouker in het vizier, maar ook een aantal andere topmedewerkers zoals de gebroeders Ben Shitrit, Israël Ozifa en diamantrover Alon Zion. Uit onderzoek bleek dat de organisatie van Abergil xtc-pillen smokkelde naar alle uithoeken van de wereld, zoals Japan, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

Itzik Abergil zelf werd in 2004 ook gearresteerd op vraag de onderzoeksrechter in Antwerpen, maar justitie in Nederland moest hem korte tijd later al weer laten lopen om het arrestatiebevel van het Antwerpse gerecht te laat werd uitgevaardigd. Lees: de Nederlandse politie sloeg Abergil op Schiphol in de boeien nog voor er een officieel aanhoudingsmandaat tegen hem werd afgeleverd. Abergil keerde terug naar Israël, waar hij een bloedige gangsteroorlog ontketende tegen rivaliserende maffiafamilies. 

Abergil en zijn kornuiten werden in Antwerpen niettemin vervolgd én veroordeeld. Abergil kreeg vijf jaar cel voor het leiden van een criminele organisatie, maar voor de handel in verdovende middelen werd hij niet veroordeeld.

In de praktijk had Abergil geen last van die veroordeling in Antwerpen. Hij zat veilig in Israël en runde zijn internationale imperium vanuit het Beloofde Land. De Israëlische politie en justitie bleken niet bij machte om gangsters als Abergil aan te pakken en schakelden de hulp van de Amerikanen in. Openbaar Aanklager Mark Childs ging achter Abergil en zijn familie aan en hij slaagde erin om de top van de criminele organisatie uitgeleverd te krijgen naar de VS. Childs werkte voor de zaak nauw samen met de Belgische autoriteiten, met name het parket en het onderzoeksteam van de federale recherche van Antwerpen. De speurders die in 2004 de zaak tegen Abergil rondkregen, werden ook opgeroepen als getuige, maar omdat Abergil nu plots schuldig pleit, komt er vroegtijdig een einde aan de prestigezaak. vrijdag 20 april 2012

Bedreigde verdachte moet toch naar Nederland

ANTWERPEN- De Nederlandse drugsverdachte die aanvankelijk niet door België mocht worden overgeleverd omdat zijn leven in Nederland in gevaar zou zijn, zal nu toch worden overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. 

Richard B. werd in februari in haven van Antwerpen gearresteerd naar aanleiding van de onderschepping van een partij van 1200 kg cocaïne. De megalading drugs zat verstopt in een containers met wasmiddelen. B. was volgens justitie verantwoordelijk voor inklaren van de container en bovendien zou hij de organisatie hebben voorzien van huurwagens en jammers, dat is apparatuur om politiezendertjes en afluisterapparatuur te verstoren.

De organisatie die achter het megatransport zat, houdt B. kennelijk verantwoordelijk voor het mislukking van de invoer van cocaïne, want kort na zijn aanhouding in Antwerpen ontving B. zeer expliciete doodsbedreigingen. Onbekenden lieten aan B. weten dat ze uitkeken naar de dag dat B. opnieuw in Nederland zou zijn, zodat ze samen in Zeeland "naar kreeft zouden kunnen gaan duiken."

Zowel de Nederlandse justitie als het Antwerpse gerecht openden een onderzoek naar de criminele organisatie, maar na de arrestaties in België en Nederland werd afgesproken dat Nederland het verdere onderzoek en de vervolging voor zijn rekening zou nemen. Het OM in Rotterdam, dat belast is met het zogenaamde VUITTON-onderzoek, vroeg daarom aan justitie in Antwerpen om Richard B. over te leveren. De raadkamer in Antwerpen oordeelde echter dat B. niet overgeleverd mocht worden, omdat zijn leven in Nederland in gevaar zou kunnen komen. De beschikking van de raadkamer wekte heel wat verwondering bij academici, advocaten en strafrechtspecialisten, omdat de beslissing van de Antwerpse rechter zou indruisen tegen de principes van het Europese aanhoudingsbevel en de afspraken die binnen Europa zijn gemaakt over het uitwisselen van verdachten.

Het OM in Antwerpen tekende beroep aan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de overleveringskwestie verhuisde naar de kamer van inbeschuldigingstelling bij het hof van beroep in Antwerpen. De KI volgt de redenering van de raadkamer niet en heeft nu beslist dat verdachte Richard B. wel aan Nederland overgeleverd moet worden. Mr. Liliane Verjauw en Mr. Tim Smet, de raadslieden van Richard B., reageren teleurgesteld op het arrest van de KI. "B. kon voor deze feiten, die grotendeels in België zijn gepleegd, perfect vervolgd worden in België. Door B. over te leveren aan Nederland, brengt men zijn leven in gevaar. We begrijpen niet dat men dat risico zomaar wil nemen."

woensdag 18 april 2012

Ex-compagnon Janus van Wesenbeeck geliquideerd

UPDATE: Slachtoffer liquidatie in 2000 ook al neergeschoten bij vuurgevecht in Middelburg
 


Janus van Wesenbeec
De 48-jarige Tilburger die op 10 april werd neergekogeld in Waalwijk, en die dinsdag aan zijn verwondingen is overleden, was een voormalige compagnon van de Eindhovense topcrimineel Janus van Wesenbeeck. Van Wesenbeeck, die vorig jaar in België tot tien jaar cel werd veroordeeld wegens de internationale handel in cocaïne, hasj en amfetamines, zou volgens insiders jarenlang zaken gedaan hebben met Toon Damen(48), maar enkele jaren geleden spatte het partnership om onduidelijke redenen uit elkaar.

Midden 2009 rolde de federale recherche van Hasselt een belangrijk deel van het criminele netwerk rond Janus van Wesenbeeck op. Niet alleen Janus van Wesenbeeck zit sindsdien achter de tralies, ook zijn secondant Robert van Vroenhoven en zijn schimmige Israëlische vennoot Avraham Gampel werden gearresteerd. Tijdens de processen in Hasselt en Antwerpen bleek dat Janus van Wesenbeeck beschikte over zeer professionele, internationale organisatie, met vertakkingen tot in Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Australië en het Midden-Oosten. Volgens insiders waren Janus van Wesenbeeck en Toon Damen jarenlang compagnons, tot er om onbekende reden plots een haar in boter zat tussen de twee en het partnership uit elkaar spatte.


Dat het (oude) conflict met Janus van Wesenbeeck een motief voor de liquidatie van Toon Damen zou zijn, is volgens insiders wel zo goed als uitgesloten. Sommigen speculeren dat Damen wel eens het slachtoffer geworden zou kunnen van een ordinaire wraakactie voor de moord op Flavio Fadda, op 11 maart 2008 in Tilburg. Fadda werd om hem leven gebracht door kleine Toon Damen, de 24-jarige zoon van Damen sr. De aanleiding van die moord lag in de relationele sfeer. De ex-vriendin van kleine Toon Damen had een relatie aangeknoopt met Flavio Fadda. Damen jr. werd voor die feiten in 2009 veroordeeld tot 12 jaar gevangenis.


De politie weet vermoedelijk wél wie achter de liquidatie van Toon Damen sr. zit. Nadat hij in Waalwijk werd doorzeefd met kogels, was Damen nog enige tijd bij kennis noemde hij de naam van de opdrachtgever. 

UPDATE : Neergeschoten bij vuurgevecht op woonwagenkamp in Middelburg
Het is niet de eerste keer dat Toon Damen, het slachtoffer van de liquidatie in Waalwijk, werd neergeschoten. De toen 36-jarige Damen raakte in 2000 zwaargewond bij een hevig vuurgevecht op een woonwagenkamp in Middelburg. Damen werd bij dat incident geraakt in de kaak en in de hals, maar hij overleefde hachelijke avontuur.

De uitstekend geïnformeerde BN De Stem beschreef het incident als een wildwest-tafereel. De krant legt ook de link tussen Toon Damen en de beruchte Bredase Juliet-bende.

"De politie heeft vorige week Risto P. uit Breda aangehouden. De voormalige hoofdverdachte uit het Juliet-proces zou in september betrokken zijn geweest bij een massale schietpartij op een woonwagenkamp in Middelburg. Bij dat wildwest-achtige treffen liepen drie mensen verwondingen op, van wie twee zeer ernstig. (...) De politie lijkt er vanuit te gaan dat P. deel uitmaakte van een groep van acht tot negen mannen uit Brabant die een ripdeal wilden plegen. Doelwit was bewoner Van W. van het woonwagenkamp aan de Wilsonlaan, maar die had kennelijk al op problemen gerekend.Op het moment dat de twee auto's het kamp op reden, barstte een kort maar hevig vuurgevecht los. Ooggetuigen spraken van een afrekening in maffia-stijl. Toen de kruitdampen opgetrokken waren, kon de politie ter plekke de zwaargewonde van W. en de lichtgewonde A.M., die vermoedelijk bij de overvallers hoorde, aanhouden. Een andere zwaargewonde verdacht, Toon D.uit Tilburg, werd in de buurt van het ziekenhuis van Middelburg uit een vluchtwagen gezet. De man was door meerdere kogels geraakt in de hals en in de nek. D. werd na een verblijf van enkele weken in de penitentiaire afdeling van de gevangenis van Scheveningen vrijgelaten, maar nog op de stoep opnieuw aangehouden. De recherche in Den Bosch verdenkt hem samen met een 43-jarige man uit Schaik van handel in XTC-pillen en het bezit van vuurwapens. Door afgeluisterde telefoongesprekken in deze zaak zou de politie ook op het spoor zijn gekomen van Risto P."

Aldus BN De Stem van 1/12/2000.

Juliet-kopstuk Risto P., familie van de gewezen Nederlandse minister Jan Pronk, werd vrijgesproken. Toon Damen werd in eerste aanleg wel veroordeeld, maar ging in beroep. Welke uitspraak het hof in Den Bosch heeft gedaan, hebben we nog niet kunnen achterhalen.
vrijdag 30 maart 2012

UPDATE MOORDZAAK DANNY GUBBELS

Vermeende opdrachtgever schietpartij vrijgelaten

De verdachte die twee weken geleden in Spanje werd opgepakt in verband met de moord op de 12-jarige Danny Gubbels uit Breda, is weer op vrije voeten. De 32-jarige man werd afgelopen week overgebracht van Spanje naar Nederland, maar de officier van justitie was van mening dat er onvoldoende belastende elementen waren om de man voor te geleiden bij de rechter-commissaris. Zo meldt Martine Pilaar, de woordvoerster van het OM in Breda.

vrijdag 23 maart 2012

Belgische rechter: "Nederland kan veiligheid van verdachte niet garanderen"

Overlevering Nederlandse verdachte in grote cocaïnezaak geweigerd


ANTWERPEN - Richard B., een Nederlander die enkele weken geleden werd gearresteerd wegens betrokkenheid bij de invoer van 1.243,5 kg cocaïne via de haven van Antwerpen, mag niet aan Nederland worden overgeleverd. De rechtbank in Antwerpen oordeelt dat het leven van de verdachte ernstig in gevaar komt als hij zou worden overgebracht naar een Nederlandse gevangenis.

Dankzij een tip van de Nederlandse autoriteiten, kon douane begin februari 2012 een enorme partij cocaïne onderscheppen in de haven van Antwerpen. De megapartij zat verstopt in een container met wasmiddelen. De container was gelost vanop een schip dat uit Dominicaanse Republiek kwam. De container was bestemd voor een bedrijf in Spijkenisse, in Nederland. De Nederlandse politiediensten ging enkele dagen later over tot arrestaties. Zes mannen uit Rotterdam, Barendracht, Curaçao en Venezuela werden op de A16 ter hoogte van Capelle aan den Ijsel in de boeien geslagen. De Belgische federale politie arresteerde op hetzelfde moment twee verdachten, een man uit Breda en een man uit Bergen op Zoom. Het onderzoek naar de criminele organisatie wordt gedaan door het landelijk parket en de Nationale Recherche in Nederland. Justitie in Nederland vraagt daarom de overlevering van de twee verdachten die in Antwerpen werd ingerekend.

De raadkamer in Antwerpen weigert echter om een van de verdachten, Richard B., over te leveren aan de Nederlandse justitie. Sinds het onderzoek op gang kwam, zouden er tegen B. en zijn familie ernstige bedreigingen zijn geuit. De raadkamer is van mening dat het leven van B. ernstig in gevaar komt, als hij naar een Nederlandse gevangenis zou worden overgebracht. "België mag een verdachte niet uitleveren als er ernstige aanwijzingen zijn dat fysieke integriteit van een verdachte in gevaar is", stellen mr. Tim Smet en Liliane Verjauw, de advocaten van Richard B. "De bedreiging tegen onze cliënt is zéér concreet."

De beslissing van de raadkamer in Antwerpen is omstreden, omdat raadkamer in feite stelt dat de Nederland niet in staat is om de veiligheid van Richard B. te garanderen in de gevangenis. Het openbaar ministerie in Antwerpen heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer. De kwestie over de overlevering zal daarom beslecht moeten worden door de kamer van inbeschuldigingstelling bij het hof van beroep.donderdag 22 maart 2012

MOORDZAAK DANNY GUBBELS

Opdrachtgever dodelijke schietpartij gearresteerd in Spanje


BREDA - De Spaanse politie heeft de vermoedelijke opdrachtgever van de dodelijke raid op het woonwagenkamp aan de Rijnauwenstraat, op 14 juli 2010 in Breda, opgepakt. Het gaat om een dertiger van Marokkaanse origine uit Amsterdam. Bij de brutale schietpartij kwam de 12-jarige Danny Gubbels, de jongste zoon van John Gubbels, de Brabander die wordt verdacht van grootschalige drugshandel. 

De aanhouding van hoofdverdachte dateert van het voorbije weekend. De Spaanse autoriteiten rekenden de man in op vraag van de Nederlandse justitie, met het oog op zijn overlevering naar Nederland. Eerder werden ook al twee Britten en een Nederlander in hechtenis genomen wegens betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij. De hoofdverdachte die nu in Spanje is opgepakt, zou de opdracht hebben gegeven om de woonwagen van de familie Gubbels onder vuur te nemen. De man zou met Gubbels een dispuut hebben gehad over een partij gestolen cocaïne. Het parket van Breda wil voorlopig geen commentaar kwijt over de nieuwe ontwikkeling in het onderzoek.
vrijdag 16 maart 2012

Amsterdamse drugsmaffia stuurt strafexpeditie naar Antwerpen

Telg van criminele familie "The Turtles" ontvoerd en gemarteld 

ANTWERPEN/AMSTERDAM - De Amsterdamse onderwereld heeft de voorbije week lelijk huisgehouden in de Antwerpen. Een jonge telg van 'The Turtles', een beruchte Marokkaanse familie uit Antwerpen, werd door Antiliaanse enforcers ontvoerd en gefolterd omdat zijn broers een grote partij cocaïne van de Amsterdamse drugsmaffia zouden hebben gestolen. De gekidnapte jongeman werd vrijgelaten nadat de cocaïnedieven een forse som losgeld op tafel hadden gelegd.

Het Antwerpse parket bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar wil in het belang van het onderzoek niet ingaan op de details van de zaak. Volgens onze bronnen zou het allemaal begonnen zijn met "Turtle Hakim" en "Turtle Ismael" die een partij van 200 kilo cocaïne hadden geript van een criminele organisatie in Amsterdam. De familie, die aan de Turnhoutsebaan in Antwerpen snackbar Wok2Go uitbaten, zou zijn ingeschakeld om de partij drugs, met een straatwaarde van ongeveer 10 miljoen euro, op te halen in de haven van Antwerpen. De uithalers haalden de drugs op, maar lieten aan de Nederlandse opdrachtgevers weten dat er niks te vinden was en dat de drugs wellicht door de douane waren onderschept.


De Amsterdammers roken echter onraad, toen ze vernamen dat hun partij - herkenbaar aan een specifieke stempel - op de markt was aangeboden tegen een belachelijk lage prijs. Toen de drugsbazen in Nederland vernamen dat Antwerpse 'Turtles' plots met nieuwe luxewagens rondreden, besloten ze om een hit-team naar Borgerhout te sturen. Bronnen in het milieu stellen dat het Antiliaanse commando eerst een aanval deed op een garage van de familie, vervolgens zou Turtle Hakim slachtoffer zijn geworden van een liquidatiepoging. De Antilianen zouden hem hebben beschoten aan een tankstation. 

Een bekende Marokkaanse kickboxer, die ook betrokken zou zijn bij de cocaïnediefstal, werd door het hit-team uit een vzw geplukt en gekidnapt. Hij werd vrijgelaten na het betalen van een fikse som losgeld.


De ontknoping volgde eind vorige week. De leden van het commando zouden, gehuld in politieuitrusting, hebben aangebeld bij de Marokkaanse familie in Borgerhout. De enforcers drongen de woning binnen en ontvoerden de jongste broer, bijgenaamd Alpha Turtle. Om de druk van de familie op te voeren, maakten ze een foto van de jongeman naast een vleesmolen, en bezorgden die aan de familie. De boodschap was duidelijk: er moest betaald worden, zoniet zou ook de moeder van het gezin er aan gaan. Aanvankelijk deed ook het gerucht de rond dat de Antilianen een vinger zouden hebben afgesneden van hun target, maar dat verhaal wordt in politiekringen tegengesproken.


De familie zou een fiks bedrag aan losgeld hebben betaald. De ene bron spreekt over een bedrag van 750.000 euro, anderen maken gewag van het waanzinnige bedrag van 7 miljoen euro. De drugsbazen in Amsterdam hebben een duidelijke boodschap achtergelaten voor het loopvolk in Antwerpen: blijf van onze handelswaar af, of er vallen doden.

donderdag 1 maart 2012

Belgische undercover vloert opnieuw Eindhovense topcrimineel

HASSELT - Na de succesvolle uitschakeling van topcrimineel Janus van Wesenbeeck, maakt het parket van Hasselt zich opnieuw op voor een megaproces tegen een grote Eindhovense misdaadondernemer: Johannes "Joke" Lavrijsen zou niet alleen tientallen cannabisplantages hebben opgezet in Nederland, België en Spanje, zijn organisatie zou ook betrokken zijn bij de smokkel van cocaïne, speed, xtc en ghd. Pikant detail: de Belgische politie slaagde er opnieuw in, net zoals in de zaak van Janus van Wesenbeeck, om een undercoveragent te laten binnendringen in de organisatie.

 De federale gerechtelijke politie (fgp) van Hasselt onderzocht sinds begin 2010 een crimineel netwerk dat zich richtte op de cannabishandel en -teelt in de streek rond de grens met de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Na een rechtshulpverzoek vanuit België ging de Nederlandse politie in september 2010 met de Hasseltse speurders samenwerken.

 Tijdens het onderzoek werden op diverse plaatsen in Nederland en België een tiental hennepkwekerijen en -drogerijen ontmanteld. De bende verhandelde ook cocaïne, speed, xtc en GHB (vloeibare xtc). De zes gearresteerde verdachten in België zijn een 50-jarige man uit Herselt, een 45-jarige man uit Aarschot, een 47-jarige man uit Lummen, een 46-jarige man uit Herk-De-Stad en twee vrouwen uit Peer. Er hadden op vijftien locaties in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant huiszoekingen plaats en de politie trof twee cannabisplantages aan. In Nederland waren er negentien invallen, onder meer in Budel, Eindhoven en Valkenswaard. In de regio Zuidoost-Brabant troffen de speurders 200.000 xtc-pillen, 2,5 kilo cocaïne, enkele kilo's speed, 250 liter GHB en tientallen kilo's gedroogde henneptoppen aan. Er werden vier hennepkwekerijen en een drogerij ontdekt. Er werden twaalf vuurwapens, grote geldsommen, kostbare horloges, auto's, computers en laptops in beslag genomen.
Hoofdverdachte Johannes Lavrijsen is een goede bekende van Janus van Wesenbeeck. Hij zou ook nauwe banden onderhouden met criminele motorbendes in de Belgisch-Nederlandse grensstreek?